XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

Xử lí khí thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học là một phương pháp hấp dẫn nhằm xử lý các chất khí có mùi hôi cũng như các hợp chất hữu cơ bay hơi nồng độ thấp.

Hệ thống lọc sinh học cung cấp cho môi trường vi sinh vật phát triển đồng thời phân hủy chất khí có mùi hôi hay các chất hữu cơ gây bệnh có trong khí thải. Hệ thống lọc gồm có một buồng kín để chứa các vi sinh vật và hấp thụ hơi nước, giữ lại chúng trong nguyên liệu lọc. Nguyên liệu lọc được thiết kế có khả năng hấp thụ nước lớn với độ bền cao, ít làm giảm áp lực luồng khí ngang qua nó.

Nguyên liệu lọc trong hệ thống xử lý khí thải là gì ?

Nguyên liệu lọc ẩm tạo điều kiện lý học và hóa học thuận lợi đối với  việc chuyển đổi chất ô nhiễm từ pha khí sang pha lỏng cũng như quá trình phân hủy sinh học những chất ô nhiễm này bởi màng sinh học. Nguyên liệu lọc là hỗn của các chất nền ủ phân compost, cây thạch nam (heather), đất, plastic, các phụ phẩm gỗ. Các nguyên liệu lọc thường có tuổi thọ từ 5 đến 7 năm trước khi thay mới.

Một số thông số thiết kế liên quan đến hệ thống xử lý khí thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học

Có thể kể đến một số thông số liên quan đến hệ thống xử lí khí thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học như sau:

 • Diện tích
 • Thành phần hóa học và hàm lượng của chất ô nhiễm trong khí thải
 • Thời gian lưu trú
 • Độ ẩm
 • Kiểm soát pH
 • Vật liệu lọc
 • Giảm áp
 • Bảo trì

Ưu điểm 

 • Giá thành thấp, ít sử dụng hóa chất.
 • Thiết kế dễ áp dụng cho các loại hình công ty xí nghiệp.
 • Linh động trong việc xử lý mùi hôi cũng như các hợp chất hữu cơ bay hơi và chất độc.
 • Hiệu suất xử lý cao

Nhược điểm

 • Không có khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ bay hơi có chứa chlor.
 • Các nguồn ô nhiễm có nồng độ hóa chất cao cần tới các hệ thống lớn
 • Với diện tích lắp đặt lớn.
 • Thời gian vi sinh vật thích nghi với môi trường có thể kéo dài tới hàng tháng.

Tin Liên Quan