Thi công Trạm XL Nước Thải, Nước Cấp, Khí thải

THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

Ngày : 02-01-2019

 Xử lý khí thải là quá trình xử lý lượng khí thải thoát ra từ các nhà máy, xí nghiệp trong quá trình hoạt động. Tùy vào đặc tính sản xuất của từng nhà máy mà khí thải thoát ra môi trường có...
Đọc Thêm

Xem thêm
THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày : 21-12-2018

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của đất nước, ngành công nghiệp Việt Nam đã có những tiến bộ không ngừng cả về số lượng các nhà máy cùng chủng loại các sản phẩm...
Đọc Thêm

Xem thêm
THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC

THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC

Ngày : 22-12-2018

Nước thải rỉ rác là nước loại nước thải được sinh ra trong các khu chôn lấp rác thải, được hình thành do sự rò rỉ nước mưa thấm vào trong lòng bãi rác hoặc do độ ẩm sẵn có của rác thải...
Đọc Thêm

Xem thêm
THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

Ngày : 22-12-2018

Xi mạ là phủ một lớp bảo vệ lên các sảm phẩm được làm từ kim loại như atimon, sắt, nhôm, gang, thép,…Nước thải xi mạ phát sinh từ quá trình gia công kim loại của các nhà máy, xí nghiệp sản xuất...
Đọc Thêm

Xem thêm
THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

Ngày : 22-12-2018

Ngành chăn nuôi gia súc gia cầm ngày càng phát triển nhanh trong những năm gần đây, xả thải ra môi trường hàng triệu tấn chất thải mỗi năm. Gây áp lực lớn cho việc quản lý và xử lý chất thải của...
Đọc Thêm

Xem thêm
THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Ngày : 27-12-2018

Nước thải từ các xí nghiệp dệt nhuộm rất phức tạp, nước thải chứa nhiều loại chất độc hại như phẩm nhuộm, chất hoạt động bề mặt, chất tạo môi trường, hồ men, chất oxy hóa… và nhiều...
Đọc Thêm

Xem thêm
THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC VÀ LỌC RO

THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC VÀ LỌC RO

Ngày : 27-12-2018

Trong công nghiệp nước cứng ảnh hưởng lớn đến tất cả các thiết bị đun nấu, tháp giải nhiệt, bình nóng lạnh, nồi hơi…Việc sử dụng nước cứng cho các thiết bị nói trên dẫn đến tình trạng...
Đọc Thêm

Xem thêm
THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP TỪ NGUỒN NƯỚC NGẦM

THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP TỪ NGUỒN NƯỚC NGẦM

Ngày : 02-01-2019

Hiện nay hầu hết các nhà máy, xí nghiệp  cách xa sông ngòi đều sử dụng nguồn nước ngầm để phục vụ cho quá trình sinh hoạt và sản xuất. Nước ngầm ở nước ta thông thường nhiễm phèn nhiễm...
Đọc Thêm

Xem thêm
THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP TỪ NGUỒN NƯỚC MẶT

THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP TỪ NGUỒN NƯỚC MẶT

Ngày : 02-01-2019

Nước mặt bao gồm các nguồn nước ao, đầm, hồ chứa, sông suối. Đặc điểm của nguồn nước này là chịu ảnh hưởng khá nhiều từ những hoạt động của con người như:  + Chịu sự ô nhiễm từ nguồn...
Đọc Thêm

Xem thêm