CN xử lý nước thải

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

Ngày : 16-01-2019

Phần lớn các cơ sở hoạt động xi mạ còn nhỏ lẻ, chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải hoặc đầu tư hệ thống không hiệu quả. Nước thải của ngành xi mạ phát sinh không nhiều, nồng độ...
Đọc Thêm

Xem thêm
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG HẦM BIOGAS

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG HẦM BIOGAS

Ngày : 16-01-2019

Hầm biogas là một dạng công nghệ xử lý năng lượng sinh học thường dùng trong xử lý chất thải và nước thải chăn nuôi gia súc (heo, bò). Đây là quá trình khử hoặc lên men trong điều kiện yếm khí...
Đọc Thêm

Xem thêm
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MBR

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MBR

Ngày : 10-01-2019

Trong xử lý nước thải “Công nghệ MBR (Membrane bioreactor)”: Được hiểu là bể hoặc thiết bị sinh học xử lý nước thải trong đó áp dụng kĩ thuật bùn hoạt tính AS (Activated Sludge) phân tán có kết...
Đọc Thêm

Xem thêm
QUÁ TRÌNH FENTON TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

QUÁ TRÌNH FENTON TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Ngày : 15-12-2018

QUÁ TRÌNH FENTON TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢIQuá trình Fenton trong xử lý nước thải là gì?Quá trình sản xuất ngày một phát triển, kèm theo đó lượng nước thải sinh ra càng ngày càng nhiều, nồng độ...
Đọc Thêm

Xem thêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ AAO

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ AAO

Ngày : 13-12-2018

AAO là viết tắt của Anaerobic (kỵ khí) – Anoxic (yếm khí) – Oxic (hiếu khí). Công nghệ xử lý AAO là quá trình xử lý sinh học liên tục sử dụng các hệ vi sinh vật kị khí, yếm khí và hiếu khí để...
Đọc Thêm

Xem thêm
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO MẺ SBR

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO MẺ SBR

Ngày : 15-12-2018

SBR (Sequencing Batch Reactor) là bể xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học theo quy trình phản ứng từng mẻ liên tục. Đây là một dạng của bể Aerotank. Quy trình xử lý nước thải trong bể tuần hoàn...
Đọc Thêm

Xem thêm