Vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải

DỊCH VỤ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC CẤP

DỊCH VỤ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC CẤP

Ngày : 12-01-2019

    Sau khi thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, ENTECHVINA sẽ tiến hành vận hành thử, khi chất lượng nước đầu ra đạt chuẩn theo yêu cầu của Trạm xử lý, chúng tôi sẽ tiến hành đào tạo, chuyển...
Đọc Thêm

Xem thêm