CÁC DỰ ÁN TƯ VẤN - THIẾT KẾ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

Ngày : 18-01-2019

Trong thực tế sản xuất và đời sống, có rất nhiều loại khí thải mang theo chất ô nhiễm dạng khí. Việc lọc sạch chúng phụ thuộc rất nhiều vào tính chất hóa học của chất ô nhiễm, có thể chia...
Đọc Thêm

Xem thêm
THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC

THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC

Ngày : 18-01-2019

Đứng trên góc độ là đơn vị tư vấn Công ty ENTECHVINA luôn sát cánh với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Chúng tôi luôn tư vấn kịp thời, chính xác cũng như nắm bắt nhanh nhất các luật,...
Đọc Thêm

Xem thêm
THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO

THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO

Ngày : 17-01-2019

Thiết kế nhà xưởng là công việc quan trọng nhất đòi hỏi trong qua trình đó phải cụ thể, trong việc bố trí tối ưu các chức năng khi thiết kế, từng bước  nhất rồi đến khi triển khai xây dựng,...
Đọc Thêm

Xem thêm